Zasady KLUBU

Zasady Klubu Mamy i Taty

1. Klub Mamy i Taty to miejsce przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi.
2. W Klubie Mamy i Taty mówimy do siebie po imieniu.
3. W trakcie zajęć/spotkań rodzic/opiekun (babcia, niania) odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka.
4. Do sal dużej i małej wchodzimy bez butów. Zachęcamy do przynoszenia kapci (ciepłych skarpet) dla siebie i dziecka.
5. Aktualne informacje o zajęciach/spotkaniach/warsztatach umieszczane są na stronie:
www.klubmamyitaty.pl
6. Szanujemy czas własny, innych uczestników, prowadzących i nie spóźniamy się na zajęcia/spotkania/warsztaty.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy zaginione na terenie Klubu Mamy i Taty.
8. Klub Mamy i Taty to miejsce tworzone przez rodziców dla rodziców zachęcamy do dzielenia się Waszymi pomysłami, potrzebami, uwagami, które pomogą nam Klub Mamy i Taty ulepszać.
 

Wyszukaj
Instagram

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa