Warsztaty zabawowe

"Warsztaty zabawowe" - zajęcia integracyjno-zabawowe dla rodziców z małymi dziećmi w wieku 2-3 lat.

Zajęcia umożliwią dzieciom i rodzicom radosną zabawę, integrację z rówieśnikami, a jednocześnie pokażą, jak w prosty sposób wspierać rozwój dziecka i budować więż między rodzicem a dzieckiem.

Wszystkie terminy, w który odbywają się zajęcia dedykowane poszczególnym grupom wiekowym znajdują się w harmonogramie.

Miesięczny karnet – 45 zł x liczba spotkań w danym miesiącu
Opłata za jednorazowe zajęcia 50 zł

Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy! 

Jeżeli chcesz się zapisać na zajęcia lub uzyskać dodatkowe informacje pisz: iwona@klubmamyitaty.pl

* W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach, gdy zostanie ona zgłoszona (osobiście prowadzącej, telefonicznie lub mailowo) najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, będzie przysługiwał zwrot 50% niewykorzystanej opłaty. Zwrot nastąpi wyłącznie w formie odliczenia od karnetu wykupionego na kolejny miesiąc.

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na zajęciach opłata poniesiona za zajęcia jest opłatą za rezerwację i nie jest zwracana.

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Klub Mamy i Taty - miejsce i czas dla rodziny".


 

Wyszukaj
Facebook
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa