Gimnastyka dla smyka

GIMASTYKA DLA SMYKA  - zajęcia ruchowe z elementami si oraz gimnastyki korekcyjnej.

Cel prowadzonych zajęć:
- profilaktyczny, by zapobiec występowaniu wad podstawy u dzieci,
- korekcyjny, by zapobiec utrwalaniu się i/lub pogłębianiu występujących już wad postawy,
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
- "wybieganie się" i dobra zabawa.

W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia:
- rozciągające i wzmacniające wybrane grupy mięśniowe,
- równoważne i koordynacyjne,
- korekcyjne stóp,
- antygrawitacyjne i elongacyjne,
- oddechowe i wciszające,
- ogólnorozwojowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- tory przeszkód

- jak również wprowadzane są elementy integracji sensorycznej.

Miesięczny karnet – 30 zł x liczba spotkań w danym miesiącu. Opłata za jednorazowe zajęcia 35 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy: zapisy@klubmamyitaty.pl

 

Wyszukaj
Facebook
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa