Gimnastyka dla smyka

GIMASTYKA DLA SMYKA  - zajęcia ruchowe z elementami si oraz gimnastyki korekcyjnej.

Cel prowadzonych zajęć:
- profilaktyczny, by zapobiec występowaniu wad podstawy u dzieci,
- korekcyjny, by zapobiec utrwalaniu się i/lub pogłębianiu występujących już wad postawy,
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
- "wybieganie się" i dobra zabawa.

W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia:
- rozciągające i wzmacniające wybrane grupy mięśniowe,
- równoważne i koordynacyjne,
- korekcyjne stóp,
- antygrawitacyjne i elongacyjne,
- oddechowe i wciszające,
- ogólnorozwojowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- tory przeszkód

- jak również wprowadzane są elementy integracji sensorycznej.

Koszt: 

Miesięczny karnet (minimum 4 zajęcia) – 40 zł x liczba spotkań w danym miesiącu
Opłata za jednorazowe zajęcia 45 zł

Dodatkowe informacje i zapisy: ewa@klubmamyitaty.pl
 

 

Wyszukaj
Instagram
Facebook
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa