Funny JUDO

Funny JUDO - zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 4-6 lat, opierające się na japońskiej sztuce walki bez uderzeń.

Funny JUDO to:

  • ćwiczenia ogólnorozwojowe na bazie treningu judo z elementami akrobatyki, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych
  • możliwość rozwijania sprawności fizycznej, kształtowania charakteru i okazja do świetnej zabawy
  • wprowadzenie najmłodszych w świat bezpieczeństwa, dyscypliny i pozytywnej rywalizacji

Miesięczny karnet – 45 zł x liczba spotkań w danym miesiącu
Opłata za jednorazowe zajęcia 50 zł


Termin zajęć: wtorek

Dodatkowe informacje i zapisy: zapisy@klubmamyitaty.pl  

Wyszukaj
Facebook
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa