Musical Babies

Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku z opiekunem dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształacające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.


Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez róznorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz dużą dozę TPR.

Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiecznia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.


Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

•    Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpwiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
•    Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
•    Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
•    Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
•    Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku.

Dla rodziców Musical Babies to zajęcia, które umożliwiają:

•    Poznanie przez mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia rymowanek i piosenek po angielsku do wykorzystania we wpólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie, na spacerze, czy w podróży.
•    Okazję do przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci.
•    Umożliwienie spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.
 

Zajęcia  odbywają się we wtorki w godzinach 15:45-16:15

Jeżeli chcesz się zapisać na zajęcia lub uzyskać dodatkowe informacje, pisz: zapisy@klubmamyitaty.pl

Miesięczny karnet – 30 zł x liczba spotkań w danym miesiącu
Opłata za jednorazowe zajęcia 35 zł

Wyszukaj
Facebook
Prażka

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa